ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU
TẠI DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU
TẠI DOANH NGHIỆP

INHOUSE

INHOUSE

Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, xây dựng hệ thống quản trị, quản lý, huấn luyện chủ doanh nghiệp và các cấp quản lý, lãnh đạo. BIT Academy đã đồng hành xây dựng hệ thống văn hoá, phát triển chiến lược, xây dựng nguồn nhân lực, bán hàng, marketing và cung cấp công cụ cho hàng ngàn doanh nghiệp, hàng trăm ngàn cá nhân

ĐĂNG KÝ NGAY

Quy trình triển khai chiến lược đào tạo tại doanh nghiệp

Quy trình triển khai chiến lược đào tạo tại doanh nghiệp

Quy trình đào tạo
In-house cho
Doanh Nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

PHƯƠNG PHÁP
ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP
ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo của BIT Academy là phương pháp MST

MINDSET - TƯ DUY :

Trang bị tư duy đúng, nhận thức đúng trong kỷ nguyên số & kinh tế số

SKILLSET - KỸ NĂNG :

Xây dựng bộ kỹ năng phù hợp để quản trị, quản lý và vận hành trong kỷ nguyên số, kinh tế số

TOOLSET - CÔNG CỤ :

Ứng dụng công nghệ đồng bộ và hiệu quả để kinh doanh trên môi trường số và chuyển đổi số hiệu quả

M

S

T

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ - TƯ VẤN

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA TẠI BIT GROUP SẴN SÀNG
HỖ TRỢ - TƯ VẤN CHO ANH / CHỊ

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ - TỰ VẤN BIT GROUP SẼ LIÊN HỆ ĐẾN ANH CHỊ TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT

CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ
ĐÃ ĐĂNG KÝ 

CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ
ĐÃ ĐĂNG KÝ